O koncertech v ZŠ Korunovační - Praha 8 - leden 2023

KONCERTNÍ SÁL PŘÍMO V NAŠÍ ŠKOLE

V současné době nemají děti mnoho příležitostí seznámit se naživo s vážnou hudbou, proto jsme s velikou radostí pozvali do naší školy hudební duo Beautiful Strings ve složení houslistka Monika Urbanová a harfistka Hedvika Mousa Bacha. 

Naše aula se proměnila v koncertní sál, s dětmi jsme si předem vysvětlili, jak se při koncertě chováme, některé děti také přišly svátečně oblečené a samy hudebnice uznaly, že v naší aule je výborná akustika.

Paní hudebnice si připravily pro 3 skupiny žáků 1. – 4. tříd zhruba 45ti minutový interaktivní program, který všechny moc bavil. Byl přiměřený dané věkové kategorii, mohli jsme se zaposlouchat do skladeb Bedřicha Smetany nebo Antonína Dvořáka, ale i do filmové hudby. Děti se také dozvěděly zajímavosti o hudebních nástrojích a aktivně se mohly zapojit do samotné hudby (hra na tělo a rytmické nástroje). Vystoupení paní hudebnice zpestřily i hudebními hádankami. Určitě si takový koncert společně ještě zopakujeme.

Irena Taterová a Ivana Šmídová

Recenze na náš koncert 8. 12. 2022 v Rakovníku

,,Duo Beautiful Strings tvořené houslistkou Monikou Urbanovou (ta se narodila v Rakovníku coby Monika Růžková) a harfistkou Hedvikou Mousa Bacha doplněné sopranistkou Karolínou Janů mají vedle špičkových hudebních kvalit také svěží hudební půvab. Hudba v jejich podání pak působí nejen slavnostně, ale přináší pocit setkání s pravou sváteční vznešeností.”

O našich nových koncertech v ZŠ...

V náročném období před Vánoci 2020 zavítalo do naší školy hudební duo Beautiful Strings ve složení houslistka Monika Urbanová a harfistka Hedvika Mousa Bacha. 

Děti 1. – 4. tříd se na vystoupení velmi těšily, protože se jednalo o zpestření náročné „covidové“ výuky. 

   Paní hudebnice si připravily pro každou třídu zhruba 45ti minutový interaktivní program, který děti i vyučující nadchnul. 

   Program byl přiměřený dané věkové kategorii, skladby k poslechu byly vhodně zvoleny a byly doprovázeny povídáním o hudbě, hudebních skladatelích i samotných hudebních nástrojích. Celým programem prolínala „soutěž“ v podobě truhly s pokladem – děti se aktivně zapojovaly do činností (hra na tělo a rytmické nástroje) a se zájmem plnily zadané úkoly. Pro starší děti měly hudebnice připravený pracovní list, kterým bylo možné navázat na vystoupení v hodině hudební výchovy.  

   Z koncertu jsme všichni odcházeli nadšení, paní hudebnice byly dětmi odměněny dlouhým potleskem. Mnohé žáčky také vystoupení motivovalo k přemýšlení o možné vlastní hře na hudební nástroj. 

   Děkujeme za možnost alespoň na chvíli zapomenout na starosti, obléknout si krásné šaty a přenést se do koncertních síní a zaposlouchat se do hudby klasické i moderní v podání klasických nástrojů. Těšíme se na další vystoupení.

Třídní učitelé ze ZŠ Jarov

 

 

II. B ZŠ Jarov

Koncert se všem moc líbil. Vhodně zvolené skladby, děti poslouchaly se soustředěním.

 Všechny aktivity byly velmi pěkně připraveny. Délka koncertu odpovídala věku dětí a myslím, že by zvládly i delší. Děti s hudebnicemi se zájmem spolupracovaly a aktivně se účastnily veškerých aktivit, které jim byly nabídnuty. Není nic, co bych vytkla.

Prostě nádhera!! Přivítala bych další koncert. 


I. B ZŠ Jarov

Program přiměřený věku prvňáčků, zajímavé ukázky, milé vystupování, profesionální hra na nástroje.

Promyšlená koncepce, spojeno s truhlou s pokladem – motivace k luštění úkolů, zapojení dětí do činnosti (hra na tělo i na rytmické nástroje).

Seznámení se stavbou hudebních nástrojů. možnost dotazů pro zvídavé.

Odměna.

Super!

 

A koncerty ve školkách...

Děti se prostřednictvím představení Dua Beautiful Strings „Za poznáním tajů hudby s princeznami“ setkaly s kouzelným světem hudby a hudebních nástrojů. Zážitky z poutavého příběhu a perfektního hudebního provedení  umocnilo setkání s neobvyklým nástrojovým obsazením. Souznění houslí a harfy v dětech vzbudilo velké zaujetí, podpořilo rozvíjení smyslu pro krásu hudby a rozšířilo povědomí dětí o rozmanitosti možností kulturního vyžití.  Program je koncipován interaktivně, hudební hádanky z pohádkového světa se dětem moc líbily a motivovaly je k aktivitě a spolupráci.

Mgr. Jitka Krupičková, ředitelka MŠ Magnitogorská, Praha 10

K dětem patří touha poznávat a objevovat svět všemi smysly. Hudební Duo Beautiful Strings svým programem dětem nabídlo skvělý umělecký zážitek. Houslistka Monika Urbanová a harfistka Hedvika Mousa Bacha dokázaly malé posluchače vtáhnout do tajů vážné hudby, nabídnout jim profesionální a zároveň dětem blízký prožitek. Děti naslouchaly, hudební představení pozorně sledovaly a poté nám na třídách sdělovaly svoje zážitky.

Voláme „bravo!“ a děkujeme.

Mgr. Ivana Gerlašinská, ředitelka MŠ Mezi Domy, Praha 4 Písnice